Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Ise

Ise

Besøksadresse:

Papeibakken 5, 1740 Borgenhaugen

Telefon avd. rektor: 976 67 246

 

 

KART:

Østfold fylkeskommunale grunnskole avdeling Ise, er lokalisert på Borgenhaugen i Sarpsborg kommune. Den har i dag 7 ansatte og skoleplass for inntil 10 elever.


Skolen gir opplæring til elever fra barnevernsinstitusjoner lokalisert i Østfold, og samarbeider tett med disse. Skolen er et alternativt tilbud der all undervisning er forankret i Kunnskapsløftet og gir fullverdig grunnskoleopplæring med vitnemål etter endt 10.trinn.

Samarbeid er en forutsetning for å kunne følge opp elevene på best mulig måte.
Alle elever har individuelle opplæringsplaner (IOP), hvor det er stort fokus på mestringsopplevelser, trivsel og trygghet. Undervisningen foregår gjerne i små grupper, eller 1-1, for best å ivareta den enkelte elevs behov og forutsetninger.


Skolen tilrettelegger undervisningen for alle elever ut i fra den enkelte elevs sosiale og faglige opplæringsmål, og bruker ulike praksisarenaer som en mestringsarena for disse. Bruken av praksisarenaer varierer, men skoledagen består i hovedsak av en teoridel og en praksisdel.
Felles for alle praksisarenaer er tverrfaglighet,  fokuset på mestring og faglig/sosial måloppnåelse.

 

Publisert: 30.03.2009      Sist endret: 14.03.2013
Per Olav Gretland