Lytt til teksten
a a a

Skolen vår

Østfold fylkeskommunale skole (ØFG) er ansvarlig for å gi grunnskoleopplæring i henhold til følgende §§ i opplæringsloven:

 

  § 13-2  Barn og unge som er plassert på   barnevernsinstitusjoner

 § 13-3 a Barn og unge som er innlagt på helseinstitusjoner

 § 4A-1 Grunnskole for voksne som faller inn under §§ 13-2 og 1a.

 

Elever som er under ansvar av Østfold fylkeskommunale grunnskole skal ha samme muligheter til å nå sine mål som andre elever på tilsvarende alderstrinn i grunnskolen. ØFG drifter opplæring på 5 skoleavdelinger samt Sykehuset Østfold.

 I tillegg kjøper ØFG elevplasser hos kommunale grunnskoler for opplæring av barn og ungdom som er plassert på barnevernsinstitusjoner. Dette utgjør ca 50 % av elevene som er barnvernsplassert på institusjon.